>  Početna
  >  Rotarakt
  >  Aktivnosti
 

Evropska konferencija (EUCO) - Milano 20-24 april

Član Rotaract-a Podgorica Aleksandra Dragoslavić je prisustvovala Evropskoj konferenciji (EUCO), održanoj u Milanu od 20-24tog aprila. EUCO je najveća Rotaract konferencija koja se održava jednom godišnje. Ove godine brojala je preko 1000 učesnika iz Evrope a i šire.
 

Back to top

Rotary Club Podgorica