>  Početna
  >  Aktivnosti
  >  Aktuelno
 

Gost predavač - Marija Raseta Vukosavljević

Gost predavač na jučerašnjem sastanku RC Podgorica bila je Marija Raseta Vukosavljević. Ona je održala predavanje na temu "Etika u politici" koja je bila interesantna i zaokupila pažnju prisutnih članova koji su nakon toga učestvovali u diskusiji postavljajući pitanja.
 

Back to top

Rotary Club Podgorica