>  Početna
  >  Aktivnosti
  >  Aktuelno
 

"Light Up Rotary" tema za 2014-15 Rotarijansku godinu

RI Predsjednik C.K. Huang je izabrao "Light Up Rotary" kao temu za 2014-15 Rotarijansku godinu. Huang poziva članove svih klubova da održe Rotary day u svojoj zajednici, nastavljajući tako borbu protiv dječije paralize, i povećanje brojnosti članstva.
 
"Light Up Rotary je više od teme. To je način na koji pravimo razliku - svakog dana, u svakom klubu, i svakoj državi u kojoj služimo."

 

Back to top

Rotary Club Podgorica