>  Početna
  >  Rotarakt
  >  Aktivnosti
 

Mediterranean Board Convention - Palermo

Predstavnik Crne Gore za Mediteranski Rotaract Aleksandra Dragoslavić prisustvovala je Mediteranskoj konferenciji (Mediterranean Board Convention) održanoj u Palermu u martu mjesecu organizovanoj od stane Rotaract Distrikta 2110 Sicilija-Malta.
 

Back to top

Rotary Club Podgorica