>  Početna
  >  Aktivnosti
  >  Aktuelno
 

Održan PETS (President Elect Training Seminar ) za klubove u Crnoj Gori 15/16

PETS (President Elect Training Seminar ) za predsjednike, sekretare i članove Rotari I Rotaract klubova u Crnoj Gori u 2015/2016 godini održan je u subotu, 21 marta 2015. godine u Podgorici sa početkom u 09:00h u Hotelu Ramada. Domaćin PETS-a je bio Rotari klub Podgorica.
 
PETS (President Elect Training Seminar) je seminar za obuku izabranih predesednika, sekretara i članova Rotari I Rotaract klubova. Održava se jednom godišnje. Cilj PETS je da pripremi izabrane predstavnike klubova za obaveze u godini u kojoj vode svoj Rotari klub (Manual of Procedure 2013, RI Bylaws - Article 15, strana 179). PETS je obavezan za izabrane predsjednike I sekretare klubova koji prvi put preuzimaju dužnost u klubovima.
 

Back to top

Rotary Club Podgorica