>  Početna
  >  Aktivnosti
  >  Aktuelno
 

Posjeta Guverenera Distrikta 2483 Dejan Čikara

Guverner Distrikta 2483 Dejan Čikara posjetio je Rotari klub Podgoricu na današnjem sastanku. Guverner je pričao o iskustvu koje je stekao tokom mandata Guvernera i podijelio sa članovima zanimljive informacije o Rotariju, i odgovarao na razna pitanja koja su članovi imali.
 


Back to top

Rotary Club Podgorica