>  Početna
  >  Aktivnosti
  >  Aktuelno
 

Predstavnici medija gosti na redovnom sastanku kluba

U srijedu 8.04.2015 god. gosti na redovnom sastanku kluba bili su predstavnici štampanih i elektronskih medija u Crnoj Gori. Cilj zajedničkog sastanka bio je druženje i upozavanje medija sa našim radom, kao i jasniji uvid u napore koji Rotarijanci ulažu s ciljem podsticanja humanijih odnosa u društvu.
 


Back to top

Rotary Club Podgorica