>  Početna
  >  Aktivnosti
  >  Aktuelno
 

REM - Evropski sastanak članova Rotaract klubova

Članovi Rotaract kluba Podgorica prisustvovali su januarskom REM-u u St. Petersburgu u Rusiji. Evropski sastanak  članova Rotaract klubova, REM, se održava dva puta godišnje, u oktobru i januaru. Svaki REM u prosjeku posjeti od 450 do 600 učesnika,  članova evropskih Rotaract klubova, koji osim zvaničnog sastanka i programa, imaju priliku da upoznaju  grad u kome se skup održava, kao i ostvare saradnju sa lokalnim članstvom.
 
 
 
 
 


Back to top

Rotary Club Podgorica