>  Početna
  >  O nama
 

Opšte informacije

Rotari klub Podgorica je osnovan decembra 1998.  godine, a čarter povelja je primljena 16.10.1999. godine. Od tada, prvi put u istoriji Crne Gore egzistira Rotari pokret. U vremenu između dva svjetska rata, kada je rotarijanstvo bilo razvijeno u tadašnjoj Jugoslaviji, jedino na prostoru Crne Gore nije bilo rotari klubova. 
Na samom početku rada u formiranju kluba u Podgorici, bila je prisutna želja da se u članstvo okupe lideri svojih profesija iz čitave Crne Gore. Tako da je već 2001. godine osnovan Rotari klub u Budvi, a potom iu Ulcinju.

Točak rotarijanstva u Crnoj Gori neumitno se okreće. Malo koja organizacija u svijetu se može pohvaliti tradicijom poput rotarijanske. UCrnogoskom narodnom pozorištu je 23. februara 2005. godine  obilježena svečana akademija povodom 100-godišnjeg jubileja Rotari pokreta.

Rotari klub Podgorica je realizovao brojne humanitarne aktivnosti među kojima izdvajamo: donaciju Zavodu za rehabilitaciju invalidne djece (kompjuter, televizor, dvije mašine za pranje i sušenje veša), Kliničkom centru Crne Gore je nabavljeno medicinsko vozilo, donaciju odjeće i sredstava za higijenu izbjeglicama u naselju Vrela ribnička u Podgorici, za Novu godinu 2004. i 2005. dodijeljeno je 15000 poklon paketića djeci korisnika materijalnog obezbjeđenja porodica kao i djeci bez roditeljskog staranja... Ove projekte smo izveli u saradnji sa klubovima iz Švajcerske, Njemačke i Velike Britanije.

Rotari možemo definisati na višenačina, ali od 1976. godine prihvaćena je formulacija da je to organizacijasamostalnih profesionalaca i poslovnih ljudi sirom svijeta udruženih okozajednicke ideje da se posvete humanitarnim ciljevima, podstičući visoke etičkestandarde u svim profesijama, šireći dobru volju, mir i razumijevanje međuljudima.Utemeljivač Rotarija, PolHaris, uoči Drugog svjetskog rata sublimirao je svoju ideju u slijedećoj rečenici: "Rotarije umanjeni model svijeta u kome vlada mir i tolerancija."Prijateljstvo, mir, razumijevanje, te služenje zajednici, temelji su naše organizacije. 
 
Rotarijanstvu je strana svakarasna, vjerska, nacionalna i politička isključivost, a rad svakog Rotari kluba jejavan i nema bilo kakve posredne ili neposredne veze sa tajnim društvima i asocijacijama... Najbolji dokaz za to je, naovim prostorima malo poznata činjenica da je Rotari,  suosnivač OUN. Na osnivačkojkonferenciji Ujedinjenih nacija, 26.06.1945. godine u San Francisku, 49 clanovaRotarija, aktivno je uključeno u 29 delegacija - na izradi normativnih akata i programaUN. Takodje, stavovi Londonske konferencije RI iz 1943. godine, koja je promovisalameđunarodnu kulturnu i obrazovnu razmjenu, identično su preuzeti u osnivačkaakta UNESKO novembra 1946.
 
Već više od 50 godina rotarijanciimaju jedinstveni test ispravnosti onoga što misle, govore i rade , koji sesastoji od četiri pitanja: 1. Da li je to istina? 2. Da li je to pošteno za sveučesnike? 3. Da li će to pospiješiti prijateljstvo i dobru volju? i 4. Da li je tokorisno za sve učesnike? Ukoliko date pozitivne odgovore na sva pitanja vi seponasate u duhu rotarijanstva. Ovaj test, kao formula kritičkog samoispitivanja,postao je životno pravilo za rotarijance svih naroda u svijetu, preveden je naviše od 100 jezika, a u raznim oblicima prisutan je i u zakonodavnoj praksimnogih država.    Od 1989. godine, izmjenom Statuta RI, ravnopravno članstvo u klubovima pripada i ženama. Danas ih je u našem pokretu preko 110.000.Prvi zvanični moto: 'Najvišedobija onaj koji drugima najviše daje", sa kasnijim: "Nesebično služiti", najpotpunijeizražava filozofiju volonterizma. Nije profit samo u materijalnom. Za nas je profitiraosvaki čovjek koji je dobio osjećaj zadovoljstva učinjenim humanim djelom, ilizadovoljstva novostečenim prijateljstvom.
 
Jedna stara rotarijanskaposlovica glasi: "Prazna stolica ne stvara drugarstvo". Druženje je duh, bezkojeg nema ni materijalizacije naših nastojanja da pomognemo i doprinesemozajednici u kojoj živimo i radimo. Možda je najuvaženiji rotarijanac sa prostora bivše Jugoslavije, nobelovac IvoAndrić, u svom "Ex pontu", mislio napostulate pokreta kome je pripadao, kada je zapisao: "Život nam vraća samo onosto mi drugima dajemo".Uvjereni smo da svaka velikaistina i velika ideja, pa i ona globalne humanosti, počiva na ličnom uvjerenju iprimjeru. Jer, svaka akcija pomoći ugroženima -  ma kako se ona naizgled činila malomi nevažnom, pokreće zamajac velikog i moćnog rotarijanskog točka. Teško je ovdje nabrojati sve međunarodneprojekte, koji su znatno doprinijeli poboljšanju uslova i kvaliteta životastanovništva, naročito u zemljama u razvoju.
 
Borba protiv siromaštva, gladi, nepismenosti, droge, ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda, idrugih humanih katastrofa,  podizanje nivoa zdravstvene zaštite, zbrinjavanjeizbjeglica, pa do medjunarodne kulturne i obrazovne pomoći i stipendiranja - samosu široki aspekti kroz koje se realizuju konkretni programi za koje je do sadautrošeno 1.2 milijarde dolara, 200.000 studenata je upućeno putem mđunarodnerazmjene, dodijeljeno je 16.000 donacija za lokalne projekte itd. Ipak, moramoistaći najmasovniji i najambiciozniji program koji je ijedna nevladinaorganizacija na svijetu sebi postavila.
 
Povodom 80-te godišnjce osnivanja, 1985.godine RI je objavio svoj cilj: da sva djeca na svijetu, do 2005.-te godine, buduvakcinisana protiv poliomielitisa, dječije paralize. Krajem prošle godine tajprogram , nazvan Polio Plus ostvaren je sa 99%, da bi se na ovogodišnjoj centralnojproslavi 100 godišnjice Rotarija,18.juna u Čikagu, gradu gdje je sve počelo, moglosaopštiti, da je taj cilj apsolutno postignut - dječija paraliza u svijetu jeiskorijenjena! Za prethodnih dvadeset godina, imunizirano je dvije milijardedjece sirom svijeta, donacijama Rotari fondacije u iznosu 500.000.000  dolara, upotrijebljenih preko Svijetskezdravstvene organizacije(WHO), uz lično angažovanje stotine hiljada rotarivolontera na globalnom, regionalnom i lokalnom nivou.
 
Na kraju - pripadati Rotariju, znači biti članvelike porodice svijeta, bliski sa ljudima koji  osjećaju obavezu i potrebu da učine nešto više, ne za sebe, već za drugoga. To je porodica, čijim je pravilima ponašanja idjelima protekli vijek ovjerio sertifikat pozitivnog trajanja. Zahvaljujući Rotariju današnji dan je proglašen danom razumijevanja i mira u svijetu.
 
Neka mir i razumijevanje vječno traju, a mi ćemo se i dalje družiti. HVALA.


Back to top

Rotary Club Podgorica