>  Početna
  >  O nama
 

Rotary International

Rotary je organizacija poslovnih ljudi i profesionalaca širom svijeta, koji vode humanitarne akcije, podstiču visoke etičke standarde usvim profesijama i unapređuju dobru volju i mir u svijetu.

23.februara 1905. godine u Čikagu je održan prvi sastanak Rotary kluba. Osnivač je Pol Haris, a prvi predsjednik Silvester Ĺ il.Principi po kojima počiva Rotarijanstvo su etika i humanizam, koji su pretočeni u četiri test pitanja koja su postala pravila ponašanja rotarijanaca širom svijeta:
  1. Da li je ISTINA?
  2. Da li je POŠTENO prema svima?
  3. Da li će dovesti do DOBRE VOLJE I BOLJIH PRIJATELJSTAVA?
  4. Da li će biti OD KORISTI za sve?
Rotary International je najveća međunarodna organizacija, danas sa oko 1,3 miliona članova u oko 200 zemalja. 
 

Back to top

Rotary Club Podgorica